เขียน SOP ยังไงให้ติดรอบ PORTFOLIO ทุกที่

SOP สำคัญมากเพราะ เป็นด่านหน้าที่ทำให้อาจารย์รู้จักเราดังนั้นตั้งใจให้ดี

SOP หรือเรียกว่า Statement of Purpose นั้นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ แต่ละคนแนะนําตัว ถึงอยากเข้าศึกษาที่นี่ และทําไมจะต้องรับเราเข้าเรียน นอกจากนี้ SOP อาจทําหน้าที่เป็น “ตัวอธิบาย’ ความบกพร่องต่างๆ ในใบสมัครให้กระจ่าง หรือแสดงความตัวเองไปยังมหาวิทยาลัยว่าทําไมเราได้ด้วย


การเขียน SOP ให้ถูกจริต สร้างความประทับใจทําได้โดย
ประสบการณ์ส่วนตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้ใช้ประสบการณ์ที่เฉพาะ เจาะจงของน้องในการบรรยายป้าหมาย ความฝัน ความตั้งใจ ความ กระตือรือร้น ของน้องเพื่อ ทําให้คณะกรรมการรับสมัครรู้สึกว่าพวกเขา ได้รู้จักน้องผ่าน Statement of Purpose เช่น ตกต้นไม้ขาหักเลยอยาก เป็นหมอ เมื่อก่อนเข้าร้านแต่งรถบ่อยๆเลยอยากเป็นวิศวะกร แอบครูไป หลับที่ห้องสมุดจนอยากเป็นคนเปิดร้านหนังสือ เป็นสารวัตนักเรียนไล่จับ คนจนอยากเป็นตํารวจ เป็นต้น โชว์ความแตกต่าง:ใช้เรื่องราวที่ไม่ธรรมดาหรือส่วนประกอบที่ทําให้น้อง ดูไม่เหมือนคนอื่นเพื่อดึงดูดความสนใจของคณะกรรมการได้ เช่น รางวัล เยอะมาก / กิจกรรมเยอะมาก / เป็นคนตลกมาก / เป็นคนเก่งแต่ตลก

แนวทางการเขียน
ควรวิเคราะห์ก่อนว่า SOP ในคณะที่เราสมัครกําลังมอง หาอะไร แนะนําให้ใส่เนื้อหาตามที่คณะ ระบุไว้ในระเบียบการให้ได้เยอะ ที่สุด เพื่อเราจะได้เหมาะสมและสมควรถูกคัดเลือกจากเหตุผลเหล่านี้ คําบรรยายเกี่ยวกับจุดประสงค์นั้นสําคัญมากในกระบวนการสมัครเข้า มหาวิทยาลัย ต่อไปนี้คือข้อแนะนําที่พี่อยากแนะนํา

รู้จักตัวเอง: เริ่มต้นด้วยเขียนการค้นหาตัวเอง สนใจ, ความฝัน, และเป้า หมายของน้องที่แท้จริงว่าสรุปแล้ว อยากทํา อยากเป็นอะไร ?
ศึกษามหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่คุณจะสมัครให้ละเอียด : แสดงให้ อาจารย์ผู้อ่านเห็นว่าน้องเข้าใจสาขาวิชานั้น ๆ ว่ามันจะช่วยให้น้อง สามารถทําตามสิ่งที่น้องต้องการ ความฝันที่อยากจะทํา ได้อย่างไร?
เล่าถึงประสบการณ์: เล่าเรื่องราวที่ชวนน่าอ่าน น่าในใจ น่าค้นหา หรือ นําเสนอประสบการณ์การทํางาน, ฝึกอบรม, หรือประสบการณ์ชีวิตอื่น ที่มีผลต่อสิ่งที่น้องอยากจะทํา หรือที่น้องฝันไว้ หรือส่วนที่ยังขาดจากการ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
หาความเชื่อมโยงกับอนาคต: อธิบายเป้าหมายระยะยาวของน้อง และ บอกเหตุผลว่า ทําไมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่น้องสมัครถึงจะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้น้องสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้
Passtion ต้องชัด ความกระตือรือร้นต้องมี: การมีความกระตือรือร้นและการมุ่งมั่นที่แท้จริงในการศึกษาและประเภทสาขาวิชาที่น้องสมัครนั้น สําคัญมาก ใครๆก็ชอบคนที่มีความขยัน ตั้งใจ และกระตือรอล้นที่อยาก จะเรียน หรือกระหายความรู้จากอาจารย์
อย่าเขียนเว่นเว้อ : ทุกคําและประโยคที่น้องใช้ควรมีจุดประสงค์และมุ่ง หวังที่ชัดเจน อย่าเวิ่นเว้อ เขียนแล้วงง จับใจความไม่ได้ ห้ามเขียน

SET ยื่นรอบ PORT สอบติด TGAT 1-3 ราคาโปร 159.- บาท
ซื้อ 1 ได้ถึง 4 จำกัด 1000 สิทธิ์ (ก่อนปรับราคาขึ้นเป็น 199.-)
.
สิ่งที่จะได้รับ
– ได้ไฟล์ Portfolio 1 เล่ม สำหรับใช้งานใน CANVA
– คอร์สเรียน Port 1 ชั่วโมง
– คอร์สเรียน สัมภาษณ์ 30 นาที
– คอร์สเรียน แนะแนวไกด์ข้อสอบ บอกเทคนิค เฉลยข้อสอบจริงปี 66 TGAT 1-3 จำนวน 7 ชั่วโมง 30 นาที
.
ขายขาดทุน!! ให้ขนาดนี้ คุ้มขนาดนี้ ราคานี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้ว
.

สนใจดูได้ ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันงับ เลือกดูได้เลย > : https://bit.ly/3pqtPzq

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ