ตัวอย่าง Portfolio EP24

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ปรายฝน Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : วิจิตรศิลป์ มช.…


ตัวอย่าง Portfolio EP10

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : ชมพู่ รัตน์สุดา Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio EP09

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : JORRORNORR Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio EP08

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์ / คราม Portfolio…


ตัวอย่าง Portfolio EP07

Portfolio เล่มนี้จากพี่ : อภินันท์ อำเบา (โน้ต) Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio EP06

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวกิตติมา ยุบลเพลิด Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP05

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : เจม จิรพันธุ์ พรมลี พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP04

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : ทรงกลด เพชรจำรัส (แทน) พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP03

ตัวอย่าง Portfolio EP03พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : Dream…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP02

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : นายพฤหัส มณีกาญจน์ พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…