Portfolio แบบไหนที่มีโอกาสติด

พอร์ตแบบไหนที่มีโอกาสติด
จากที่ดูพอร์ตมาหลักพันเล่ม ส่วนใหญ่เล่มที่ติดมักจะมีทั้งหมด 3 อย่างนี้ด้วยกัน
.
1.เล่าเรื่องราวความฝันของตัวเอง
อาจารย์ต้องการเห็นความตั้งใจของเด็กที่จะเข้าคณะตัวเองอยู่แล้ว อะไรที่เป็นการบ่งบอกความตั้งใจ ความพยายาม ความฝัน และ Passion จึงเป็นอะไรที่สร้างความประทับใจอาจารย์ได้ดี
.
2.เกรดดีโปรไฟล์ดี มีรางวัล ชนะการประกวด หรือแข่งขันทักษะทางวิชาการ
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดได้ประมาณนึงว่าเด็กที่มีสิ่งเหล่านี้คือเด็กที่ขยัน มีความตั้งใจในการเรียน เป็นคนที่คอยหาโอกาสให้ตัวเองเสมอ ดังนั้นจึ้งเป็นที่ต้องการตัวของมหาวิทยาลัย
.
3.กิจกรรม ผลงาน สอดคล้องกับคณะที่จะเข้า
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกตัวที่บอกความสนใจ ความตั้งใจของเราได้ดังนั้น อาจารย์เขาก็จะดูส่วนนี้ด้วยว่ามีความสอดคล้องมากน้อยแค่ไหน
.
คนที่มี 3 อย่างนี้จะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าเพื่อน เพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์ตรวจเล่มพอร์ตกำลังมองหาอยู่. ดังนั้นเวลาทำ Portfolio นำเสนอส่วานต่างๆเหล่านี้ให้ดีๆ
ขอให้น้องๆทุกคนติดรอบพอร์ต – พี่อะตอม เด็กโชว์พอร์ต

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ