ตัวอย่าง Portfolio EP06

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวกิตติมา ยุบลเพลิด Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP05

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : เจม จิรพันธุ์ พรมลี พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP04

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : ทรงกลด เพชรจำรัส (แทน) พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP03

ตัวอย่าง Portfolio EP03พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : Dream…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP02

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : นายพฤหัส มณีกาญจน์ พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ :…


ตัวอย่าง Portfolio

ตัวอย่าง Portfolio EP01

ตัวอย่าง Portfolio EP01พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : ธัญพิสิษฐ์ คงคา…