ตัวอย่าง Portfolio EP05

พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากพี่ : เจม จิรพันธุ์ พรมลี
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด TCAS รอบ Portfolio ติดที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ให้อ่านระเบียบการดีๆ เพราะ ทางคณะกำหนดไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วครับ
หลานคนไม่อ่านรายละเอียดรอบ Portfolio ให้ดีจังเกิดการการเข้าใจผิด ทำ Portfolio ไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลย
ว่าปีนี้ที่รับสมัครใช้ Portfolio แบบไหนมีเกณฑ์การส่งแบบไหน

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ