เก็บเกียรติบัตร รอบ PORTFOLIO 50 กว่าใบ+


มาถึงรอบ PORTFOLIO ต้องยอมรับว่าเกียรติบัตรเป็นที่ต้องการมากๆสำหรับใช้อ้างอิงกิจกรรมในรอบ PORTFOLIO  แต่การหาเกียรติบัตรสำหรับใส่ PORTFOLIO ก็ค่อนข้างยากดังนั้นพี่แอดมินรวมไว้ให้ครบแล้ว น้องๆสามารถเข้าไปดุ เรียน และรับเกียรติบัตรสำหนับใส่ PORTFOLIO ได้เลย

รวมลิงค์ เรียนออนไลน์ ฟรี!!🏆
เรียนจบคอร์สมีเกียรติบัตรให้ด้วย
.
ใครเกียรติบัตรน้อย อยากได้เพิ่ม กิจกรรมน้อย พี่มีคอร์สออนไลน์จากThai Mooc จาก 23 มหาวิทยาลัยและ 2 หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และเป็นหลักสูตรจากมหาลัยโดยตรง
.
และน้องๆสามารถเก็บเกียรติบัตร มากกว่า 50 ใบ++ ได้เลยย แต่ต้องหาวิชาลงที่เกี่ยวกับคณะ ที่เราจะเข้าด้วยน้าา !!
.
หลังจากที่ลงทะเบียบน สมัครสมาชิก ให้น้องเข้าไปเรียนได้เลย และหลายวิชาจะมีเกียรติบัตรให้ หากสอบผ่าน 70% ขึ้นไป (เข้าไปเรียนเล่นๆไม่ได้นะ ต้องตั้งใจหน่อย)
.
⚠️หมายเหตุ : เกียรติบัตรที่จะใส่ PORTFOLIO จำเป็นต้อง
สอดคล้องกับคณะที่เราจะเข้าด้วยให้น้องเลือกการอบรม
คอร์สที่เหมาะกับคณะตัวเองด้วย เช็คให้ดีนะครับบางคอร์สอาจจะไม่ได้ ⚠️
..
Thai Mooc เป็นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
❤️อยากติดรอบ PORTFOLIOไม่รู้จะทำไง❤️
เข้ากลุ่มปรึกษาทำพอร์ต (มีตัวอย่างใหม่ทุกวัน) สมาชิก 4 แสนคน >> http://bit.ly/2UBsm83
.
➡️ตัวอย่าง Portfolio ทุกคณะ >> www.dekshowport.com
➡️ดูคลิปสอนทำ Portfolio : http://bit.ly/2yHwQ3b
.
ลิงค์จากทั้งหมด 23 มหาลัย และ 2 หน่วยงานของรัฐ
.
📌 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/cu

📌มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/bu

📌มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/ku

📌มหาวิทยาลัยขอนแก่น
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/kku

📌มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/cmu

📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/kmutt

📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/kmutnb

📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/sut

📌มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/dpu

📌มหาวิทยาลัยนเรศวร
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/nu

📌มหาวิทยาลัยมหิดล
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/mu

📌มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/mfu

📌มหาวิทยาลัยรังสิต
✅ https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/rsu

📌มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/ssru

📌มหาวิทยาลัยรามคำแหง
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/ru

📌มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/wu

📌มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/swu

📌มหาวิทยาลัยศรีปทุม
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/spu

📌มหาวิทยาลัยศิลปากร
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/su

📌มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/psu

📌มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/sdu

📌สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/pim

📌สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/aat

📌สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/dga

📌สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
✅https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/depa

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ