สัญชาตญาณ “เวลาสอบสัมภาษณ์” รอบ Portfolio

สัญชาตญาณ “เวลาสอบสัมภาษณ์”

ขออธิบายก่อน เวลาสัมภาษณ์ตามจิตวิทยาแล้ว มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมักชอบพวก เดียวกัน เช่น ความคิดคล้ายกัน เพลงคล้ายกัน งานอดิเรกคล้ายกัน หรือชอบวงดนตรี นักร้องคนเดียวกัน จะสังเกตว่าเราสนิทกันได้ง่ายจากความคล้ายกัน ทําให้เราเปิดใจ การสัมภาษณ์เป็นเหมือนการเลือกเพื่อน เลือกคนใหม่ ยอมรับคนใหม่เข้ามาในฝูง ดังนั้นสัญชาติญาณดิบของมนุษย์ จะเลือกคนที่มีความคล้าย มีความกล้า มีประโยบชน์ เก่ง ต่อสู้กับคนอื่นได้ ไม่อ่อนแอ เพื่อจะนํามาเข้าฝูง ให้ฝูงอยู่รอด

ดังนั้น เวลาสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์มักจะใช้คําถาม เป็นการยิงเพื่อสังเกต เหยื่อ ว่า เหยื่อตัวนี้ เป็นเหยื่อที่อ่อนแออไหม หากเป็นเหยื่อ ก็ไม่เหมาะที่จะนําเข้าฝูงเพราะ ยิ่งจะเป็นภาระ และทําให้ฟังอ่อนแอ แต่ถ้าจากเหยื่อแล้วเวลา เราพลิกคําตอบ ตอบได้ดี วิเคราะห์ดี กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด ไฟแรง มีความสามารถ ปกป้องฝูงได้ ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรับเข้าฝูงเยอะ

ความคล้าย : ระหว่างสัมภาษณ์ควรมีอะไรคล้ายคลึงกับผู้สัมภาษณ์ ควรพูดถึงเรื่องที่ชอบ เหมือนกันหากนึกไม่ออก ก็พูดเกี่ยวกับอาชีพ / สาขา ที่เราจะสมัคร มีวิชาอะไรที่น่าสนใจ บ้างไหม จะทําให้บทสนทนาเป็นไปด้วยดี
ความกล้า : ต้องมีความกล้า ทุกคนชอบคนกล้า แต่ต้องแสดงออกให้การคิด ตัดสินใจ เป็นตัว ของตัวเอง หรือยิ่งมีความเป็นผู้นํา มักจะได้รับความสนใจ
ความรู้ : ต้องมีความรู้ในสายที่เราสมัคร การเรียนต้องได้ ความสามารถ ต้องถึง อธิบายส่วนนี้ ในช่วงสัมภาษณ์ให้เยอะ จะทําให้บทสนทนาสนุก ยิ่งอาจารย์ถามส่วนนี้เยอะ มั่นใจได้ว่าเรา มีโอกาสติดไปแล้ว 80%
ความกระหาย : ต้องมีความกระตือรือล้น อยากได้ อยากทํา อยากเรียน อยากเป็น เพราะอาจารย์ มักจะชอบคนที่ชอบเรียนรู้ ยิ่งเป็นคนที่อยากเรียนรู้ ขอความรู้ตลอด ใครๆก็อยากจะสอน จริงไหม แก้ปัญหา+เอาตัวรอดได้ ส่วนนี้สําคัญสุดเพราะไม่มีใครช่วยได้ในตอนที่เราเกิดปัญหาได้เท่ากับ ตัวเราเอง ดังนั้น ต้องแก้ปัญหาเก่ง ถ้าช่วงสัมภาษณ์ต้องแสดงทักษะแก้ปัญหา กระบวนการคิด แยกแยะปัญหา สิ่งที่ทําให้เกิดปัญหา วิธีแก้ไข และ วิธีป้องกันไม่เกิดซ้ํา รวมถึงพัฒนาต่อ ถ้าตอบได้ติดแน่นอน

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ