รอบ PORTFOLIO รับสมัครเดือนไหน

มจพ. (พระนครเหนือ) 1 ตุลา – 15 พฤศจิกา 66
ม.วลัยลักษณ์ 9 กันยา เป็นต้นไป
ม.ขอนแก่น 1-16 ต.ค 66
ม.บูรพา 25 ต.ค. – 29 พ.ย. 66
ม.แม่โจ้ 1-30 ก.ย. 66
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1-20 ก.ย. 66
มหิดล (แพมย์ศิริราช) 1-22 ต.ค. 66
(แพมย์รามา) 2-16 ต.ค. 66
(ทุกคณะ) 1-14 ธ.ค. (อ้างอิงปี 65)
ม.สงขลานครินทร์ 1-13 ธ.ค. (อ้างอิงปี 65)
ม.ศิลปากร 18 พ.ย.(อ้างอิงปี 65)
สจล. (ลาดกระบัง) 20 ธันวา (อ้างอิงปี 65)
มศว 22 พ.ย.-14 ธ.ค. (อ้างอิงปี 65)
ม. สวนดุสิต 3 ต.ค. – 18 ม.ค. (อ้างอิงปี 65)
มรภ. สวนสุนันทา 1 พ.ย. – 5 ม.ค. (อ้างอิงปี 65)
จุฬา 4-14 พ.ย. (อ้างอิงปี 65)
ม.ธรรมศาสตร์ 14-29 ธ.ค. (อ้างอิงปี 65)
ม.เชียงใหม่ 1-10 พ.ย. (อ้างอิงปี 65)
ม.มหาสารคาม 20 ก.ย. -13 ม.ค. (อ้างอิงปี 65)
ม.เกษตร 1 พ.ย.-9 ม.ค. (อ้างอิงปี 65)
มจธ. (บางมด) 17ต.ค.-2 พ.ย. (อ้างอิงปี 65)
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ