มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ที่มีชื่อเสียง

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุด มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและกระบวนการรับสมัครที่มีการแข่งขันสูง

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในคณะวิชาแพทย์ชั้นนําของประเทศไทยและมีชื่อเสียงในด้านการผลิตแพทย์ที่ยอดเยี่ยม มันมีความสําคัญอย่างมากในการวิจัยและมีความร่วมมือมากมายกับสถาบันการแพทย์ชั้นนําทั่วโลก

โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สังกัดโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและพนักงานที่มีประสบการณ์และโรงเรียนแพทย์ได้รับประโยชน์จากสมาคมนี้

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในด้านการให้ความสําคัญกับการแพทย์ชนบทและชุมชน มีชื่อเสียงอย่างมากในการฝึกอบรมแพทย์ที่เหมาะสมกับการทํางานในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลประโยชน์ของโรงเรียนแพทย์จากสมาคมนี้

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในด้านการให้ความสําคัญกับเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข มีชื่อเสียงอย่างมากในการฝึกอบรมแพทย์ที่เหมาะสมกับการทํางานในประเทศเขตร้อนและประเทศกําลังพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น: โรงเรียนแพทย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในด้านการให้ความสําคัญกับการแพทย์ชนบทและชุมชน มีชื่อเสียงอย่างมากในการฝึกอบรมแพทย์ที่เหมาะสมกับการทํางานในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการให้ความสําคัญกับเวชศาสตร์ชุมชนและมีชื่อเสียงอย่างมากในการฝึกอบรมแพทย์ที่เหมาะสมกับการทํางานในพื้นที่ชนบทและด้อยโอกาส

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สังกัดโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมและพนักงานที่มีประสบการณ์และโรงเรียนแพทย์ได้รับประโยชน์จากสมาคมนี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลประโยชน์ของโรงเรียนแพทย์จากสมาคมนี้

มหาวิทยาลัยเหล่านี้ทั้งหมดมีชื่อเสียงในด้านชื่อเสียงและความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาการแพทย์พวกเขามีกระบวนการรับสมัครที่แข่งขันได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์และโปรแกรมทางคลินิกและการวิจัยที่แข็งแกร่ง พวกเขายังเป็นที่รู้จักในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอุปกรณ์ครบครันโดยเน้นที่การวิจัยและการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการแพทย์ชั้นนําทั่วโลกซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมที่ดีที่สุด

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ