ตัวอย่าง Portfolio EP96

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวปณิตา สินสมุทร์ / เพลง / PNT_Pleng
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ติดเเล้ว)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ศึกษาเงื่อนไขของคณะที่น้องๆอยากเข้าให้ถี่ถ้วน รวบรวมเเละเรียงลำดับผลงานให้ดี เเต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือค้นหาตัวเองให้เจอ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ