ตัวอย่าง Portfolio EP95

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : Buggab0mb
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่ คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

เราต้องหาความเป็นตัวตรของเราลงไปในพอร์ต เพราะพอร์ตเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเรา
การวางคอนเซ็ปในการออกแบบนั้นสำคัญ พยายามเก็บกิจกรรมและหาตัวตนให้เจอ
เพราะหากเป็นคณะเฉพาะจะรู้ได้เลยว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหน สู้ๆครับน้อง

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ