ตัวอย่าง Portfolio EP91

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : Gomez Dominicus
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

หากเราเป็นเด็กที่มีความสามารถ เราก็ควรยื่นรอบPortfolio(รอบ 1)
เพราะเรามีผลงานต่างๆซึ่งเป็นใบเบิกทางชั้นดีในการเข้ามหา’ลัยในรอบที่ 1

ส่วนตัวพี่เป็นคนที่ชอบดนตรีและรักมันอย่างจริงๆ ซึ่งพี่อยากพัฒนาฝีมือต่อไปในระดับสูงๆ
พี่เลยเลือกเรียนในคณะนี้เพราะคณะนี้เขาสอนดนตรีลึกจริงๆ555

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ