ตัวอย่าง Portfolio EP86

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : วิชญา แซ่เล้า / เบนซ์ / witchds
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มศว. (เข้ารอบสัมแต่สัมไม่ผ่าน)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พยายามทำพอร์ตให้แสดงถึงตัวตนของตัวเองมากที่สุดค่ะ เลือกสีที่ตัวเองชอบไม่ใช่สีของมหาลัยหรือคณะ
เลือกภาพที่ดูเป็นตัวเอง ของพี่เลือกเป็นภาพที่ใส่ชุดไปรเวทเพราะคิดว่าคนเราแสดงความเป็นตัวเอง

ผ่านเสื้อผ้าที่เลือกใส่ด้วย ควรจัดวางหน้า/ฟ้อนต์ให้อ่านง่ายสบายตา ควรใส่พวกคำคมหรือความเป็นมา
/เหตุผลที่อยากจะเรียนคณะนี้ แสดง passion ของเราเองให้กรรมการเห็นมากที่สุด และทำพอร์ตให้แตกต่างค่ะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ