ตัวอย่าง Portfolio EP84

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : Creamlylove
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : มหาวิทยาลัยแม้โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พี่เข้าด้วยเกรด 2.21 พี่อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ