ตัวอย่าง Portfolio EP79

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : Tawantai Sajjasri
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดทั้ง 2 ที่เลยครับ ผมเลือกลาดกระบัง
ยื่นคณะ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ยื่นคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ผลงานน้อยไม่เป็นไรครับ เน้นคุณภาพงานหรือ port แทน
และที่สำคัญควาามจริงใจคือที่สุดครับ สู้ๆนะน้องๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนติดมหาลัยที่หวังนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ