ตัวอย่าง Portfolio EP78

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ชลธิชา ฟริทซ์/ธิชา/ชล
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ตอนแรกก็คิดว่าตัวพอร์ตเนี้ยน่าจะทำเอาใจกรรมการแต่ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่คนนึ
ที่บอกให้เป็นตัวของตัวเองจนนำพาให้พอร์ตเล่มนี้เป็นประตูสู่รั้วศิลปากรในที่สุด

ดังนั้นทุกคนคะ จงแสดงออกถึงความเป็นตัวเองให้กรรมการท่านเห็นได้เต็มที่ไปเลย

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ