ตัวอย่าง Portfolio EP71

ตัวอย่าง Portfolio EP71

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : อนิรุท ชาวกล้า
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และติดที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

รีวิวคณะ / แชร์ไอเดียพอร์ต / แสดงความเห็น : Comment เลย !!
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ