ตัวอย่าง Portfolio EP68

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายชวนากร ลาดเส
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครปฐม​

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากจะฝากน้องๆว่า คนเราถ้าตั้งใจจะเรียนอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จ
พอร์ตพี่ก็ไม่ได้มีกิจกรรมที่เด่นมาก แต่อยากให้น้องภูมิใจในผลงานทุกชิ้นของตัวเองนะครับ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ