ตัวอย่าง Portfolio EP66

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : อภิสิทธิ์ เสาะซิ้ว ชื่อเล่น เบย์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

จงเชื่อมั่นในตัวเองให่มากๆ อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ ไม่ต้องสนคำพูดของใคร

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ