ตัวอย่าง Portfolio EP63

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : ณิชาภา ภัทรวนนท์ / ออม /
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ติดแล้ว) /วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รอผล) /วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอผล)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

พอร์ตไม่จำเป็นต้องตกแต่งเยอะ ไม่จำเป็นต้องทำให้สวยกว่าคนอื่น เพราะสุดท้ายแล้วผลงานจะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของเราเอง
ปล.1 ถ้าไม่ใช่คณะสาย art นะคะ
ปล.2 เวลาใส่เกียรตืบัตรแนะนำให้เขียนบรรยายด้วย อันไหนอยากให้เด่น เน้นคำไปเลย
แล้วถ้าน้องอัดภาพเกียรติบัตรหลายๆใบใน 1 หน้าแล้วไม่เขียนบรรยาย พี่เชื่อเลยว่ากรรมการอ่านไม่ออก
ตัวหนังสือเล็กเกิน เป็นพี่ พี่ก็ไม่อ่านค่ะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ