ตัวอย่าง Portfolio EP57

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : แก้วใส
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดสัมภาษณ์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โครงการผู้มีสักยภาพสูง ม.ขอนแก่น

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
ความสวยงามไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าผลงานที่ส่งไปตรงตามคณะที่เรายื่นไหม

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ