ตัวอย่าง Portfolio EP56

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายศิวายุ ทองนวล
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ :
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มทร.ธัญบุรี( ติด )
คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(ติด)
อีกที่รอประกาศผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะคณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้น้องรู้ว่าการสัมภาษณ์ไม่ได้ยากเลยแค่เรามั่นใจในสิ่งที่ตัวเอง
ทำและพูดคุยกับอาจารย์เหมือนอาจารย์ของเรา มันจะทำให้เรามั่นใจการการสัมภาษณ์มากขึ้น

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ