ตัวอย่าง Portfolio EP55

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : PP
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ยื่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน แผน B ติดสัมภาษณ์และผ่านการสัมภาษณ์ตัวจริง

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะๆ เราเป็นคนนึงที่ติดตามเพจนี้
แล้วฝึกฝนทำพอร์ตของตัวเอาใจช่วยทุกคนนะคะ one day miracle

จะมีจริงก็ต้องเมื่อตัวเราเอง good enough to do it ขอบคุณค่า

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ