ตัวอย่าง Portfolio EP54

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : Cholthicha Srichom
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (ติด)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ใช้ยื่นรอบแรกของราชภัฏอุดร มีบางส่วนที่ผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ. ที่นี้ด้วยนะคะ
ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆปีต่อๆไปนะคะ
#Dek64 #Dek65

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ