ตัวอย่าง Portfolio EP53

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : PondJa
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โตรงการผู้มีศักยภาพสูง)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

– ควรทำพอร์ตให้เสร็จทั้งหมดไม่เกินเทอม 1 (เสร็จก่อนยิ่งดี) เว้นแต่ว่ามีต้องสอบอย่างอื่นที่รอคะแนน
อาจจะเว้นเอาไว้ก่อนก็ได้ อย่ามาทำจ้อ ๆ ช่วงใกล้จะส่งจริง ๆ
– พอร์ตที่ส่งของโครงการผู้มีศักยภาพสูงนั้น เท่าที่ถามอาจารย์มา สิ่งที่เขาอยากได้คือ พอร์ตแสดงให้เห็นว่าเด็กสนใจในด้านนี้จริง ๆ
มาพักใหญ่ ๆ แล้วมีผลงานในด้านที่สนใจนี้เกิดขึ้นจริง (ถ้าตามในพอร์ตตัวอย่างนี้ จะอยู่ตรงหน้าด้านคอมพิวเตอร์ครับ)

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ