ตัวอย่าง Portfolio EP50

 

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวจิดาภา ชัยคราม (เอิร์น)
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่คณะการบริหารและจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

น้องไม่จำเป็นต้องใส่ผลงานทุกอย่างที่น้องทำมาหากมันจำกัดหน้าของน้อง
ให้น้องเลือกให้เกี่ยวกับคณะของตัวเองมากที่สุด และเตรียมความรู้
างด้านวิชาการไปด้วยเพราะสิ่งที่อาจารย์จะถามไม่ได้มีเพียงในพอร์ต
แต่เป็นการวัดความรู้และความพร้อมของน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะนั้นๆ

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ