ตัวอย่าง Portfolio EP44

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายสหรัฐ บุตรละคร Kiw Kung
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
เตรียมรูปภาพกิจกรรมที่จะใส่ลงในพอร์ตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ (ระบุวันที่ของกิจกรรมนั้นๆอันนี้แล้วแต่คน)

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ