ตัวอย่าง Portfolio EP43

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาว ภรธิดา อินทนนท์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : มหาวิทยาลัย มหิดล คณะแพทยศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
เราตั้งใจทำมาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและน้องที่จะยื่นนะคะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ