ตัวอย่าง Portfolio EP42

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : กาญจน์หทัย ขันติยู
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ยื่นคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ติดสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
ทำกิจกรรมมาเพื่อส่งให้ตัวเองถึงฝั่ง อย่ากลัวการส่งผลงาน จงเชื่อมั่นในความตั้งใจของตนเอง สำหรับขอแค่ตรงกับผลงานของเรา
และตามกำหนดสาขาด้วยว่าเราตรงกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการหรือใหม่ #ทุกคนมีอะไรดีๆอยู่ในตัวทุกคนจงเเสดงออกมาของตัวเองเห็นก่อน

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ