ตัวอย่าง Portfolio EP40

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : น.ส.เกวลิน โปร่งใจ
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ติดรอบ1)

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้วิธีการทำ Portfolio มาแล้วบ้าง หรือบางคนอาจไม่รู้เลย
อยากให้ทุกคนศึกษาดูดีๆนะคะ แต่วันนี้ที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมคือเกี่ยวกับประเด็นเล็กๆ น้อยๆ
ในการทำ Portfolio ของเราให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะ จากประสบการณ์รวบรวมมาได้ 5 ข้อข้างล่างนี้เลย

1. การเลือกตัวหนังหรือการจัดรูปแบบหน้ากระดาษ ควรเน้นความอ่านง่าย สบายตา
2. ควรเลือกผลงานหรือกิจกรรมที่ตรงกับคณะสาขาที่จะส่ง (*****สำคัญมาก******)
3. ผลงานหรือกิจกรรมหลักๆที่ควรมี คือ ผลงานด้านวิชาการและกิจกรรมจิตอาสา (ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ เอาเท่าที่เรามี)
4. ถ้าหากสามารถแบ่งกิจกรรมเป็นด้านต่างๆได้จะดีมาก เช่น ด้านการวิชาการ ด้านจิตอาสา ด้านกีฬา เป็นต้น
5. ก่อนจะปริ้นหรือส่ง Portfolio ควรเช็คคำผิดให้ดีๆ เช็คหลายๆรอบ ให้คนอื่นช่วยเช็คด้วยก็ได้
บางทีเราไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ผิดแต่เผลอไปได้ยังไงไม่รู้ คิดว่าทุกคนเป็นนะ เพราะฉะนั้นควรเช็คให้ดีๆ

การออกแบบ Portfolio ให้สวยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กรรมการสนใจ ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำ Portfolio
คือองค์ประกอบภายใน ทั้งผลงานและกิจกรรมของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมาก บางคนที่ไม่มีผลงาน หรือมีผลงานน้อยก็อย่าพึ่งใจเสียไป
บางคนไม่ยอมทำPortfolio เพราะบอกว่าไม่ค่อยมีผลงานใส่ แต่บางทีผลงานอันน้อยนิดของเราอาจถูกใจกรรมการก็ได้

ขอแค่เราเปิดใจ และท่องไว้ว่า “ถ้าเราทำโอกาสของเราเท่ากับ1% แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยโอกาสของเราก็เท่ากับ0”

สุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเองนะคะ สู้ๆ

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ