ตัวอย่าง Portfolio EP36

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นายพิทวัส ธรรมใจ / ซี
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
ทุ่มเท ตั้งใจ เต็มที่กับสิ่งที่ทำ แล้ววันประกาศผลจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจ / ท้อก็เป็นถ่าน ผ่านก็เป็นเพชร

ธรรมใจ / ซี
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
ทุ่มเท ตั้งใจ เต็มที่กับสิ่งที่ทำ แล้ววันประกาศผลจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจ / ท้อก็เป็นถ่าน ผ่านก็เป็นเพชร

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ