ตัวอย่าง Portfolio EP35

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : l7efaultz
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ตส์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
เป็นตัวของตัวเองสำคัญที่สุดครับ + ใส่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะเข้าไป

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ