ตัวอย่าง Portfolio EP33

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : AommyYuu
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด ทำในสิ่งที่เราชอบและแสดงถึงตัวเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ!

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ