ตัวอย่าง Portfolio EP30

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : มิ้งค์
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะสื่อสารสังคม มศว.

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio
อย่ายึดติดกับแบบแผนเดิมๆ ออกนอกกรอบดูบ้าง เน้นความเป็นตัวเอง แต่ยังอยู่ในความสุภาพ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ