ตัวอย่าง Portfolio EP29

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : เพชรชมพู ประดิษฐ์กนก เหนือ
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชา เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เป็นแบบของตัวเองใส่ลงไป สู้ๆนะคะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ