ตัวอย่าง Portfolio EP232

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : ICream Jirapatnirucha
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส ที่ม.นเศวร

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

ขอแชร์พอร์ตของตัวเองที่ยื่นคณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส ที่ม.นเศวร
(ติดรอบ1) ให้น้องๆที่เรียนสายภาษาที่อยากจะยื่นดูเป็นแนวทางจ้า

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ