ตัวอย่าง Portfolio EP230

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : Phraefa Wannasoet
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด ทส. มข. สจล. และ ม.มหิดล

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

นี่เป็น Portfolio ที่เราใช้ยื่นในTcasรอบ1 ที่ผ่านมา ทำในเว็บ Canva เป็นหลัก (บางส่วนทำในPs)
นำไปเป็นแนวทางในการทำพอร์ตได้นะคะ เราใช้เล่มเดียวกันนี่แหละในการยื่นทั้ง 4 ที่ ได้แก่ มทส. มข. สจล.
และ ม.มหิดล ทั้ง4ที่เรายื่นวิศวะเคมี มีสิทธิ์ได้ไปสัมภาษณ์ 4 ที่ แต่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ที่เดียว คือ สจล.

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ