ตัวอย่าง Portfolio EP223

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง :Yaowaluk Chill
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.นครพนม

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

ตัวอย่างของพอร์ตฟอลิโอ (ติดรอบที่ 1 Portfolio)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.นครพนม

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ