ตัวอย่าง Portfolio EP22

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นางสาวจินต์จุฑา พาภักดี
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

มาพยายามไปด้วยกันนะคะ ทุกคน!!!

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ