ตัวอย่าง Portfolio EP217

วอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : Tichakorn Yodrueang
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ นวัตกรรมสื่อสารสังคม (คอมสื่อ) มศว

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

<3 Portfolio <3

ยื่นและติดโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ นวัตกรรมสื่อสารสังคม (คอมสื่อ) มศว

อันนี้ฝากไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆdek64 65 66..
หากมีอะไรสงสัยถามได้น้า

ป.ล.ข้อมูลบางอย่างขอปิดไว้น้า

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ