ตัวอย่าง Portfolio EP214

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : Owen Thongchaichana
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด ศิลปกรรม ดนตรีศึกษาที่มศว ประสานมิตร

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

การทำพอร์ตที่ดีนั้น พอร์ตของเราต้องตอบโจทย์และตรงประเด็นเนื้อหา
รายละเอียดในคณะที่ตนเองอยากจะยื่น และต้องรู้ว่าใส่เนื้อหาลงไปแบบไหน
จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้คัดเลือกมากที่สุด👍

ผมยื่นติด ศิลปกรรม ดนตรีศึกษาที่มศว ประสานมิตร
แนะนำเป็นแนวทางให้น้องๆรุ่นต่อไปครับ สู้ๆครับ 64♥️

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ