ตัวอย่าง Portfolio EP210

ตัวอย่าง Portfolio

Portfolio จากน้อง : TA KO
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

คำแนะนำในการทำ Portfolio :

สำหรับน้อง64 พี่อยากจะบอกว่า
โดยในการทำพอร์ตพี่อยากจะแนะนำน้องๆว่า
ความสวยงามของพอร์ตอาจมีส่วนในการพิจารณาแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะสุดท้ายแล้วหัวใจของพอร์ตก็อยู่ที่ความถูกต้องตามเกณฑ์
พี่อยากให้น้องๆอ่านเกณฑ์การทำพอร์ตของแต่ละมหาลัยให้ชัดเจนมากที่สุด
และให้สอดคล้องกับโครงการที่น้องๆอยากจะส่งพอร์ต

อย่างเช่นพี่ พี่ส่งในโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยพี่ได้นำเสนอความมีคุณธรรมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนแล้วนำลงในพอร์ต อีกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะฝากเป็นเคล็ดลับเล็กๆเวลาทำพอร์ตก็คือ
ให้ใส่ใจลายละเอียดเล็กๆน้อยในการทำพอร์ตอย่างเช่นหมายเลขหน้าของพอร์ต

ในความคิดของบางคนอาจคิดว่าไม่มีเลขหน้าพอร์ต ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเป็นคนตัดสินรับการคัดเลือก
ระหว่างคนที่ทำพอร์ตสวยแต่มีเนื้อหาที่ไม่ตรงกับโครงการที่อยากจะเข้าและไม่มีเลขหน้าของพอร์ต
กับอีกคนที่พอร์ตไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่มีเนื้อหาที่ชัดเจนและตรงกับโครงการที่ส่งพร้อมมีเลขหน้าของพอร์ต

น้องๆคิดว่าเราจะเลือกใครดี
สุดท้ายนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยณ.ที่นี้ด้วย

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ