ตัวอย่าง Portfolio EP187

ตัวอย่าง Portfolio
พอร์ตโฟลิโอจากน้อง : Per Parn
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ดิดคณะ สื่อสารมวลชน สาขา ภาพยนตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เราใช้พอร์ตนี้ยื่นคณะ สื่อสารมวลชน สาขา ภาพยนตร์ดิจิทัล 🎞🎥 💜มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
💜ยื่นติดรอบแรก ขออนุญาตแชร์พอร์ตตัวเองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะ 🙏🏻✨🎬

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ