ตัวอย่าง Portfolio EP176

ตัวอย่าง Portfolio
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : Benjaphat Benjaphat
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขออนุญาตแนะนำพอร์ต เกี่ยวกับสายคหกรรม เรา #Dek63 เราแนะนำให้ยื่นพอร์ตนะเพราะว่าสำหรับเราเราไม่ได้เรียนเก่งอะไรขนาดนั้นไปสอบก็คงได้คะแนนน้อยก็เลยลองยื่นดูก็ติดทั้ง สองมหาลัยที่ยื่น
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สาขา อาหารและโภชนาการ
ตอนอาจารย์สัมภาษณ์ที่สวนสุนันทา อาจารย์ถามเรื่อบเกี่ยวกับตัวเราเรื่องรอบตัวละก็มี ให้อ่านบทความภาษาอังกฤษเป็นบทความพื้นฐานไม่ได้ยากและก็ให้แปลเราก็พอแปลได้นิดหน่อยก็ผ่านไปได้ด้วยดี
สัมภาษณ์ที่ราชมงคลก็เหมือนกันอาจารย์ถามเรื่องทั่วไปเรื่องครอบครัวเรื่องตัวเรา
*เท่าที่สังเกตุเราและตัวเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันต่างคณะกันที่สวนสุนันทาก็เห็นได้ว่าบางคณะก็ดูจากการตอบคำถาม ไม่ได้เน้นที่ผลงานก็ติดที่นั้นได้ #Dek64 ลองไปศึกษาดูนะเราอาจจะพิมพ์ไม่รู้เรื่อง บางทีก็ขอโทษด้วยนะ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ