ตัวอย่าง Portfolio EP17

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : บวรรัตน์ นงนุช
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

เน้นรูปกิจกรรมที่โดดเด่น ใส่สีสันให้เหมาะกับสีประจำคณะ
ใช้รูปแบบที่ดูสมัยใหม่ หรือมีความเป็นตัวของตัวเองสื่อออกมาให้ดีที่สุดค่ะ

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ