ตัวอย่าง Portfolio EP162

ตัวอย่าง Portfolio
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : Natthawan Weerakiat
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา

พี่ขอให้พอร์ตเล่มนี้พอเป็นแนวทางของน้องๆที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะ🥳
พี่ยื่น Portfolio ไปทั้งหมดแค่ 2 ที่ ✨
1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*วิดีโอของพี่มีปัญหาเลยทำให้ไม่ติดสัมค่ะ
2.คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (อยู่นอกระบบ TCAS)
▪️พี่เป็นคนที่มีเกียรติบัตรไม่เยอะเลยอัดรูปกิจกรรมเข้าไปแน่นๆแทน และในสาขาของพี่จะเน้นไปทางปฏิบัติซะส่วนใหญ่ แต่พอร์ตก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวเราได้เหมือนกันนะ
อาจจะช่วยได้ไม่มากแต่พี่ก็ขอให้พอร์ตของพี่พอเป็นแนวทางของน้องๆได้น้า❤️
พี่ทำในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 น้า 💻
ปล.พอร์ตเล่มนี้เป็นเล่มที่ยื่นสถาบันฯ ของ มศว พี่ทำไว้อีกเล่มนึงค่า

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ