ตัวอย่าง Portfolio EP151

ตัวอย่าง Portfolio
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : กัมพล เลขะผล
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติด คณะครุศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ