ตัวอย่าง Portfolio EP139

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : เขตขันธ์ สุวรรณเขต
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดรอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

อยากให้น้องๆรู้ว่า ติดรอบพอร์ตก็ดีอีกอย่างนึงคือ สบาย ไม่ต้องกังวลกับเรื่องสอบ
เอาเวลามาเตรียมตัวอ่านหนังสือเกี่ยวกับที่เราจะเรียนในคณะที่เราติดดีกว่า