ตัวอย่าง Portfolio EP138

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : นาย รติพงษ์ นาเทวา
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ศิลปศาสตร์ / มหาวัทลัยบูรพา

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

ผมไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อตั้งแต่ทีแรก เพราะปัญหาผลการเรียนและปัญหาที่บ้าน
แต่ผมมีความประสงค์ตั้งใจที่อยากจัดทำพอร์ตนี้ เผื่อจะเป็นแรงบัลดาลใจให้รุ่นน้องครับ

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ