ตัวอย่าง Portfolio EP135

Portfolio เล่มนี้จากน้อง : anatchai
Portfolio เล่มนี้ได้ยื่นคณะ : ติดที่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในการทำ Portfolio

สำหรับผมการทำ port ก็เหมือนกับการสรุปตัวตนของเราให้กับอาจาร์ได้ชม
ต้องมีความโดนเด่น และเรียบเรียงข้อมูลให้อ่านง่าย….

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ